X
Menu
X

IDEE-EXE

Conferința Națională dedicată firmelor de exercițiu

IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educație în parteneriat cu Editura SIGMA SRL şi Asociatia ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere” a susținut Conferința națională dedicată firmelor de exercițiu create în cadrul proiectului european POSDRU/175/2.1/S/151627 „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaştere, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Evenimentul a avut loc sâmbătă, 21 noiembrie 2015, in intervalul 9.00 – 14.00, în București, Hotel IBIS Gara de Nord și s-a bucurat de prezența a peste 100 de participanți din rândul inspectorilor școlari, a profesorilor – experți în proiect, a elevilor din licee în cadrul căror s-au înființat firme de exercițiu, ai partenerilor sociali, partenerilor din proiect, cât și reprezentanți mass-media.

Conferința dedicată firmelor de exercițiu a debutat cu prezentarea partenerilor implicați în proiect. Astfel, din partea IDEE – Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării in Educație, ca Lider de Parteneriat, a luat cuvântul dna Camelia Dana CRISTEA, din partea Editurii SIGMA SRL, ca Partener 1, a vorbit dl Boris SINGER și prezentarea implicării Asociației ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”, ca Partener 2, a fost realizată de dl Emil Costel TÂRÂLĂ. Rezultatele obținute în urma a 10 luni de implementare, au fost prezentate de managerul de proiect, dl Ovidiu IONESCU, precizând pentru fiecare activitate în parte obiectivele vizate și rezultate obținute,  cât și impactul proiectului la nivel național.

Despre modul în care firmele de exercițiu își vor derula activitatea după finalizarea proiectului, asigurând sustenabilitatea acestuia, a vorbit dna profesor Mariana Georgeta CIOBANU, consultant înființare firme de exercițiu. Feedback-ul primit din partea experților implicați în proiect și a elevilor din grupul țintă, aspectele de îmbunătățit și punctele tari ale implementării proiectului, au fost prezentate de dl Simion ILIE, Responsabil Monitorizare și Raportări.

Coordonatorii firme de exercițiu, asistenții firme de exercițiu și experții intervenții firme de exercițiu au susținut prezentări emoționante în care au subliniat munca susținută cu profesorii și elevii implicați în proiect, evenimentele organizate și livrabilele create în proiect – reviste și oferte de turism interne și internaționale. Astfel, dra Florentina GANCEA, dra Bianca MACOVEI, dra Diana Elena NĂDEJDE, dna Nadia POPA, dna Gabriela Angela CARACAȘ și dna Nicoleta SPIRIDON au realizat prin prezentările și intervențiile făcute un ”film” al proiectului. În cadrul sesiunii denumită Schimb de bune practici, elevi și profesori prezenți la conferință au împărtășit din experiența acumulată în cadrul proiectului, au făcut cunoscute lecțiile învățate și au subliniat necesitatea continuării de proiecte similare în învățământul românesc pentru a stimula și dezvolta spiritul antreprenorial în rândul tinerilor.

În cadrul Conferinței de lansare a avut loc și Conferința de presă la care au participat reprezentanți mass-media, printre care enumerăm Nașul TV și Azi.

Mulțumim tuturor celor prezenți!

Proiectul ”IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere”

Proiectul ”IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere” (POSDRU/175/2.1/S/151627) s-a implementat în două regiuni de dezvoltare – București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia –  respectiv municipiul București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, în care elevii de liceu (nivel ISCED3) au avut parte de experiențe inedite de învățare, fiind implicați în crearea și dezvoltarea a 70 de firme de exercițiu.

Obiectiv general

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant.

Proiectul a urmărit să contribuie la creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar, prin furnizarea de asistenţă, consiliere profesională şi realizarea de activităţi cu caracter practic în vederea orientării acestora în carieră şi o inserţie mai rapidă pe piaţa muncii.

Obiective specifice

  • Cresterea adaptabilitatii la cerintele primului loc de munca pentru 700 de elevi de nivel ISCED 3;
  • Orientarea si consilierea profesionala a 700 de elevi din grupul tinta;
  • Promovarea schimburilor de bune-practici in ceea ce priveste utilizarea metodei inovative de invatare „firma de exercitiu” pentru 140 de elevi si 70 de profesori;

Activitățile prevăzute în proiect sunt:

  • Managementul proiectului (A1);
  • Informare, diseminare și publicitate a proiectului (A2);
  • Înființarea și funcționarea a 70 firme de exercițiu (A3);
  • Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională (A4);
  • Organizarea unui târg interregional dedicat firmelor de exercițiu (A5).

Proiectul pregătește tineri pentru o societate bazată pe cunoaștere!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, contract: POSDRU/175/2.1/S/151627;

TÂRG INTERREGIONAL DEDICAT FIRMELOR DE EXERCIȚIU

În perioada  9 – 17 august 2015 la Straja, Hunedoara, s-a desfășurat târgul interregional dedicat celor 70 de firme de exercițiu înființate în proiect. În cadrul evenimentului ”angajații” firmelor de exercițiu au avut contextul potrivit pentru a-și prezenta compania, ofertele de produse și/sau servicii, de a încheia colaborări, contracte de prestări-servicii.

Târgul interregional s-a desfășurat în două serii, pe parcursul cărora s-au derulat mai multe competiții dedicate firmelor participante la eveniment. Totodată, elevii din grupul țintă și responsabilii firme de exercițiu au beneficiat de workshop-uri pe tematici convergente cu obiectivele proiectului – management, marketing neconvențional, tehnoredactare, redactare, curs de video-learning dedicat firmelor de exercițiu. Evenimentul a beneficiat de prezența academicianului Solomon MARCUS.

Pentru detalii privind premianții evenimentului găsiți la http://idee-exe.ro/blog/

Comunicatul de presă posteveniment îl regăsiți aici!

UA-60788764-1