X
Menu
X

Detalii

Vâlcea

Liceul ,,Antim Ivireanu”

Liceul ,,Antim Ivireanu”

Liceul „Antim Ivireanu” oferă servicii educaţionale printr-un proces de învăţământ adaptabil nevoilor de educaţie ale tuturor copiilor şi tinerilor. Asigură condiţiile dezvoltării durabile şi va acţiona pentru respectarea dreptului fundamental la educaţie.

Liceul ,,A. Ivireanu” îşi propune să ofere locuitorilor din judeţul Vâlcea, şi nu numai, oportunităţi de instruire accesibilă şi de calitate pentru formarea unui individ riguros, activ şi întreprinzător care să se poată integra cu uşurinţă din punct de vedere social şi profesional sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei sale. Scopul este orientat către capacitarea elevilor pentru competenţe privind deţinerea, procesarea şi utilizarea informaţiei, deschiderea către schimbare, învăţare şi respectarea valorilor unei societăţi democratice în contextul societăţii cunoaşterii.

Şcoala Postliceală Sanitară asigură pregătirea profesională prin cursuri organizate pe niveluri, în scopul formării de asistenţi medicali generalişti şi asistenţi medicali de farmacie, la nivelul standardelor naţionale şi europene, în concordanţă cu evoluţia din sistemul sanitar privind îngrijirile medicale în unităţi sanitare sau la domiciliu, într-un climat care încurajează tinerii să-şi dezvolte potenţialul , potrivit aptitudinilor şi obiectivelor traseului lor profesional.

Share

Județ

Vâlcea

Filieră

Tehnologică
UA-60788764-1