X
Menu
X

Detalii

Olt

Colegiul Tehnic „Alexe Marin”

Colegiul Tehnic „Alexe Marin”

Dezvoltarea Industriei Constructoare de Maşini în Slatina anilor ’80 impunea înfiinţarea unui liceu de profil. În prezent, absolvenţii liceului se regăsesc ca muncitori, maiştri sau ingineri în societăţile comerciale de pe platforma industrială a oraşului şi chiar din afara judeţului. 

Rezultatele deosebite obţinute într-o perioadă relativ scurtă prin strădania şi seriozitatea cadrelor didactice şi a colectivelor de elevi au impus liceul nostru ca o şcoală de prestigiu a învăţământului judeţului Olt. În anul 2005 liceul  şi-a schimbat denumirea din Grupul Şcolar Industrial „Construcţii de Maşini Slatina” în Colegiul Tehnic „Alexe Marin”.

Share

Județ

Olt

Filieră

Tehnologică
UA-60788764-1