X
Menu
X

Detalii

Gorj

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”

Liceul funcţionează neîntrerupt din anul 1923, când a fost înfiinţată Şcoala de Arte şi Meserii, şcolarizând în domeniile: prelucrării lemnului, prelucrării fierului şi croitorie.

Unitatea noastră şcolară este amplasată în apropierea centrului civic al localităţii Peştişani, care leagă Târgu-Jiu (situat la 21 km) de oraşul Baia de Aramă. Situatǎ într-un cadru natural de excepţie, comuna Peştişani se aflǎ într-o zonǎ cu importante manifestǎri folclorice, dar şi cu un important patrimoniu de monumente, ansambluri arheologice, şi de arhitecturǎ, cuprinse pe lista oficialǎ a Comisiei Naţionale de Ansambluri şi Monumente Istorice.

Misiunea unităţii şcolare

 • Şcoala noastră transmite valorile ştiinţifice morale estetice, religioase culturale către elevii, vederea formari armonioase a personalităţii umane, purtătoare a progresului societăţii de mâine.
 • Asigură dezvoltarea intelectuală complexă, funcţională prin elaborarea de competenţe intelectuale caracterizate prin eficienţă, flexibilitate, adaptabilitate.
 • Asigură dezvoltarea personalităţi în plan etic şi estetic, prin însuşirea unei sistem de valori morale şi estetice care să stea la baza unor comportamente conform acestei valori:
 • Dezvoltare creativităţii la tânăra generaţie fără de care formarea profesională, exercitarea acesteia şi participarea la viaţa socială nu poate fi eficiente.
 • Dezvoltarea sociabilităţi a capacităţii de integrare socială flexibilă, eficientă şi eficace.
 • Dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generaţii.
 • Asigurarea pentru fiecare elev a condiţiilor pentru cea mai bună completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu autorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea dintre elevi de originea socio-culturală definită.
 • Oferirea de şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie şi religie.
 • Şcoala noastră va urmări formare competenţelor tehnice şi profesionale necesare exercitări meseriilor şi specializărilor din planul de şcolarizare în corelaţie cu perspective de dezvoltare locală şi regională.
 • Asigurarea unei orientări şi informări şcolare şi profesionale corespunzătoare.
 • Asigurarea unei educaţii şi a unei formări care să răspundă imperativelor de mobilitate profesională de îmbunătăţire şi actualizare a cunoştinţelor şi competenţelor, şcoala va sprijini organizarea de concursuri de formare şi perfecţionare a adulţilor în vederea realizării şi completării calificărilor.
 • Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, estimativ şi calitativ al comunităţii, de continuativ al tradiţiilor locale.
Share

Județ

GORJ

Filieră

TEHNOLOGICĂ
UA-60788764-1