X
Menu
X

Gorj

Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi”

Liceul funcţionează neîntrerupt din anul 1923, când a fost înfiinţată Şcoala de Arte şi Meserii, şcolarizând în domeniile: prelucrării lemnului, prelucrării fierului şi croitorie.

Unitatea noastră şcolară este amplasată în apropierea centrului civic al localităţii Peştişani, care leagă Târgu-Jiu (situat la 21 km) de oraşul Baia de Aramă. Situatǎ într-un cadru natural de excepţie, comuna Peştişani se aflǎ într-o zonǎ cu importante manifestǎri folclorice, dar şi cu un important patrimoniu de monumente, ansambluri arheologice, şi de arhitecturǎ, cuprinse pe lista oficialǎ a Comisiei Naţionale de Ansambluri şi Monumente Istorice.

Misiunea unităţii şcolare

 • Şcoala noastră transmite valorile ştiinţifice morale estetice, religioase culturale către elevii, vederea formari armonioase a personalităţii umane, purtătoare a progresului societăţii de mâine.
 • Asigură dezvoltarea intelectuală complexă, funcţională prin elaborarea de competenţe intelectuale caracterizate prin eficienţă, flexibilitate, adaptabilitate.
 • Asigură dezvoltarea personalităţi în plan etic şi estetic, prin însuşirea unei sistem de valori morale şi estetice care să stea la baza unor comportamente conform acestei valori:
 • Dezvoltare creativităţii la tânăra generaţie fără de care formarea profesională, exercitarea acesteia şi participarea la viaţa socială nu poate fi eficiente.
 • Dezvoltarea sociabilităţi a capacităţii de integrare socială flexibilă, eficientă şi eficace.
 • Dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generaţii.
 • Asigurarea pentru fiecare elev a condiţiilor pentru cea mai bună completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu autorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea dintre elevi de originea socio-culturală definită.
 • Oferirea de şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie şi religie.
 • Şcoala noastră va urmări formare competenţelor tehnice şi profesionale necesare exercitări meseriilor şi specializărilor din planul de şcolarizare în corelaţie cu perspective de dezvoltare locală şi regională.
 • Asigurarea unei orientări şi informări şcolare şi profesionale corespunzătoare.
 • Asigurarea unei educaţii şi a unei formări care să răspundă imperativelor de mobilitate profesională de îmbunătăţire şi actualizare a cunoştinţelor şi competenţelor, şcoala va sprijini organizarea de concursuri de formare şi perfecţionare a adulţilor în vederea realizării şi completării calificărilor.
 • Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, estimativ şi calitativ al comunităţii, de continuativ al tradiţiilor locale.
Colegiul Auto „Traian Vuia”

În 1977 prin ordinul 1036/10.06.1977 emis de Ministerul Transpoturilor şi Telecomunicaţiei sub patronajul Întreprinderii de Transporturi Auto Gorj (I.T.A) s-a înfiițat Școala Profesională Auto cu sediul în Tg Jiu.

În anul 2010 se unește cu Liceul Forestier astfel oferta educaţională s-a îmbogățit cu specializările: desingner vestimentar, protecţia mediului, operator tehnică de calcul și silvicultură.

Grupul Şcolar Transporturi Auto ”Traian Vuia” devine Colegiul Auto ”Traian Vuia” (2011). Astfel s-au autorizat noi specializări: tehnician asistent gestiune în transporturi, tehnician designer vestimentar, tehnician în activităţi de secretariat.

În 2012 s-a reintrodus cursuri de şcoală profesională de 2 ani specializarea mecanic auto elevii având din nou posibilitatea obţinerii permisului auto categoria B, iar în anul 2014 s-a obţinut acreditarea pentru specializarea tehncian transporturi.

Liceul Tehnologic „Baia de Fier”

Liceul Tehnologic Baia de Fier, răspunde cerinţelor de dezvoltare socială şi profesională a tinerilor şi adulţilor din zona Novaci si  Baia de Fier, oferind o educaţie de cultură generală pentru viaţă şi o formare profesională, de calitate, promovând norme şi idealuri ce vizează cultivarea respectului faţă de valori precum: democratie, libertate, adevăr, respect faţă de instituţii şi semeni.

Colegiul Tehnic „Mătăsari”

Unitatea de învăţământ din Mătăsari a fost înfiinţată în anul 1980. În cadrul colegiului s-a desfăsurat şi se desfăşoară o asiduă munca de formare profesională a copiilor şi adolescenţilor.

În cadrul Colegiului Tehnic din Mătăsari funcţionează din 1996 Fundaţia Cultural ştiinţifică „Murmurul Jilţului” care editează trimestrial Revista cu acelaşi nume premiată anual de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu titlul de – laureat , care i-a permis participarea la toate taberele anuale de jurnalistică la care elevii au fost premiaţi. 

Colegiul are relaţii cu şcoli din Franţa, Italia, Germania, Olanda, Danemarca, Grecia, Turcia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Moldova, cu care organizează schimburi de experienţă cu elevi şi cadre didactice.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe baza unei evaluări a înscris Colegiul Tehnic din Mătăsari că Şcoala Europeană având un punctaj care îl situează pe locul II la nivelul judeţului Gorj şi pe locul IV la nivelul liceelor din cele 5 jude|e ale Olteniei.

Colegiul „Gheorghe Tătărescu”

Începând cu anul 1972 liceul a functionat până în 1974 sub denumirea de „Liceul de culturã generală ”, apoi luând denumirea de „Liceul de Mecanică Rovinari”, până în anul 1981, perioade în care activitatea a fost desfăşurată în localitatea Poiana.

Începând din anul şcolar 1992/1993 denumirea liceului este Grupul Şcolar Industrial Minier Rovinari în cadrul căruia au funcţionat clase de liceu, şcoală profesională, şcoală postliceală, şcoală tehnică de maistri.

Începând cu luna septembrie 2011 denumirea liceului se schimbă în Colegiul „Gheorghe Tătărecu” Rovinari. Unitatea şcolară este amplasată în partea de est a oraşului Rovinari.

Liceul Teoretic „Novaci ”

Liceul Teoretic Novaci a fost înfiinţat în anul 1956 şi a funcţionat o mare perioadă de timp în localul Şcolii Generale, iar în anii 1967-1969 a fost ridicat un local propriu.

Liceul Teoretic din Novaci s-a numărat de la începutul existenţei sale printre liceele de elită ale judeţului, datorită numeroaselor rezultate de excepţie obţinute la concursurile şcolare naţionale pe obiecte de studiu, dar şi la alte activităţi.

UA-60788764-1