X
Menu
X

București

Colegiul Național “Mihai Viteazul” este una dintre unitățile de învățământ prestigioase din municipiul București. La împlinirea a 145 ani de existență merită amintite câteva dintre momentele cele mai importante ale trecutului său.
Școala ce poartă numele ilustrului voievod al Țării Românești, ctitor al primei uniri a Țărilor Române a luat ființă în anul 1865, ca o subdiviziune a liceului “Sf.Sava”. După doi ani și-a dobândit statutul autonom și s-a mutat în casele din strada Polonă, unde locuise pentru o lungă perioadă de timp Ion Heliade Rădulescu.

Colegiul Național „Sfântul Sava” (C.N.S.S.) este una dintre cele mai vechi și prestigioase instituții de învățământ din Bucureşti, România.

Având o istorie de peste 300 de ani, școala de la „Sf. Sava” este cea mai veche instituție de învățământ românesc. Creată în anul 1688, la inițiativa învățatului stolnic Constantin Cantacuzino, a fost de-a lungul timpului cea mai importantă Școală din Țările Române.

Colegiul Național „Gheorghe Șincai” este o instituție de învățământ liceal fondată oficial la data de 8 decembrie 1892, prin decretul regal nr. 3913, prin care Regele Carol I decreta înființarea „Gimnaziului Clasic Gheorghe Șincai” prin desprinderea claselor divizionare ale Liceului „Matei Basarab”.

Colegiul Naţional „Ion Creangă” a fost înfiinţat în anul 1926, ca Şcoala de fete, purtând numele “Domniţa Ileana”. Activitatea sa nu a fost întreruptă nici măcar de cel de-al Doilea Război Mondial, şcoala mutându-se pentru câteva luni la Sinaia.

După mai multe pregătiri prin câteva clădiri, inclusiv pe colina Radu-Vodă, în fostul internat teologic, în anul 1971 s-a constituit actuala clădire, iar corpul nou a fost dat in folosinţă în septembrie 1994. Din anul 1957, şcoala poartă numele marelui povestitor humuleştean.

Începand cu septembrie 2007, a devenit Colegiu Naţional, ca o recunoaştere şi totodată o recompensare a rezultatelor obţinute de elevi şi profesori de-a lungul celor anilor de existenţă neîntreruptă.

Colegiul Național „Spiru Haret” este un liceu cu tradiție în care  valorile modernității se sprijină pe soclul solid al conștiinței continuității și apartenenței, în care se îmbină armonios numele și respectul libertății de gândire, de exprimare și de acțiune.

Înființat în anul 1913, la început ca gimnaziu, devine liceu în anii ’20. Colegiul poartă numele lui Spiru Haret, formatorul școlii românești moderne. Principiul ,,cultivării individualității elevilor”, preconizat de Spiru Haret, și spiritul inovator stau la baza activității din colegiu. Aici elevii învață să învețe, să-și dezvolte spiritul critic, să fie autonomi, să-și însușească valorile cetățeniei europene.

 

Complexul Educaţional Lauder-Reut, România este parte a unui proiect educaţional generos, iniţiat în anii ’80 şi susţinut de Fundaţia Ronald S. Lauder în alte 15 ţări europene, fondat de renumitul om de afaceri şi filantrop, fost ambasador al Statelor Unite la Viena, Dl. Ronald S. Lauder.

Complexul s-a dezvoltat rapid pe fundalul multicultural, cu o ofertă de învăţământ bilingv (română-engleză), pe baza autorizaţiei Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România.

În prezent, Lauder-Reut găzduieşte peste 300 de elevi înscrişi la grădiniţă, şcoala primară şi gimnaziu, şi a devenit una dintre şcolile private de elită din România, care s-au dezvoltat ca o alternativă de succes la şcolile publice din ţară.

În anul şcolar 2006-2007, s-a deschis Liceul Lauder-Reut cu profil teoretic (uman şi real) şi cu o ofertă extraşcolară pentru domeniul afaceri, media şi diplomaţie.

Viaceslav Harnaj este fondatorul apiculturii moderne românești. Institutul „Apicola Băneasa” a fost redenumit după numele lui în 1991.Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj” este locul unde sunt promovate spiritul de inițiativă și creativitatea, în scopul de a asigura o interfață sigură și dinamică între elev, comunitate și piața muncii.

UA-60788764-1