X
Menu
X

Declarația politicii de egalitate de șanse

Accesul la activitățile Proiectului „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere”, ID proiect: POSDRU 175/2.1/S/151627, nu este restricționat în niciun fel, fiind disponibil tuturor categoriilor de persoane indiferent de: rasă, naționalitate, etnie, limbă, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate a drepturilor omului și a libertății fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

Toate materialele de promovare, menite să informeze și să atragă participanții la activitățile proiectului, serviciile și toate acțiunile proiectului afișează declarația politicii de egalitate de șanse.

Share

Adrian GALEA

 

Lasă un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

UA-60788764-1