X
Menu
X

Ce este Firma de exerciţiu?

Firma de exercițiu este o metodă inovativă de învățare ce vizează dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului loc de muncă relevant.

O metodă interactivă de învățare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, o concepție modernă de integrare și de aplicare interdisciplinară a cunoștințelor, o abordare care asigură condiții pentru probarea și aprofundarea practică a competențelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Firma de exercițiu este potrivită pentru dobândirea, verificarea și aprofundarea cunoștințelor comerciale, formarea abilităților, a capacităților personale și a modurilor de comportament în toate domeniile din structurile întreprinderii, de la referent până la întreprinzător.

La ce contribuie Firma de exercițiu?

Pentru ELEVI:

 • dezvoltarea spiritului antreprenorial prin realizarea de activităţi specifice unei firme reale;
 • simularea operaţiunilor şi proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 • perfecţionarea limbajului de afaceri;
 • facilitarea trecerii de la şcoală la viaţa activă;
 • dezvoltarea de competenţe şi atitudini necesare unui întreprinzător dinamic: creativitate, gândire critică, rezolvarea de probleme, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, perseverenţă, auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale, flexibilitate.

Pentru PROFESORII COORDONATORI :

 • realizarea de activități practice cu elevii, cu rezultate concrete și măsurabile;
 • implementarea activităților într-un cadru profesionist, performant, competitiv;
 • pregătirea reală a elevilor pentru piața muncii;
 • creșterea prestigiului unității de învățământ în rândul viitorilor elevi și al părinților/tutorilor acestora;

Implementarea conceptului de “firmă de exerciţiu” îşi propune crearea tipului de întreprinzător dinamic, capabil să dezvolte un nou proces de producţie, să aducă pe piaţă un nou produs sau serviciu sau să descopere o nouă cale de distribuţie.

Rezultatele preconizate în urma aplicării acestei metode sunt:

 • creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor;
 • reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;
 • mai bună adaptabilitate la schimbarea locului de muncă;
 • flexibilitate;
 • asumarea iniţiativei şi a riscului.

Structura Firmei de exercițiu

Fiecare firmă de exercițiu este structurată, ca și în activitatea practică, pe departamente: departamentul resurse umane, secretariat, marketing, vânzări, contabilitate ș.a.m.d. Elevii lucrează în cadrul departamentelor, desfășurând activitățile specifice acestora.

Pe lângă posibilitatea contactelor, la nivel național și internațional, un alt punct forte al firmei de exercițiu este simularea. Decizii greșite, care în viața reală a afacerilor pot duce la periclitarea propriei întreprinderi, nu au în firma de exercițiu nici o consecință economică reală.

Ele sunt o parte importantă a experienței proprii a elevilor, un factor esențial al procesului de învățare. Este indicat chiar să se exerseze aceste situații de eșec posibile în economia reală, elevii fiind astfel pregătiți pentru soluționarea / preîntâmpinarea lor. Firmele de exercițiu nu sunt întreprinderi perfecte.

Profesorului coordonator îi este încredințată sarcina de a decide, în mare parte, în ce măsură firma pe care o coordonează se aseamănă cu o firmă adevărată.

Procesele simulate prin firma de exercițiu sunt similare celor din economia reală:

 • Procese de analiză;
 • Procese de planificare;
 • Procese de organizare;
 • Procese de decizie;
 • Procese de execuție;
 • Procese de control.

Interacțiunea Firmelor de exercițiu cu mediul extern

ROCT (http://www.roct.ro/) oferă serviciile de care firmele de exercițiu au nevoie pentru ca activitatea lor să simuleze cât mai fidel activitatea dintr-o firmă reală. ROCT îndeplinește rolul de bancă (pentru asigurarea circulației plăților) și rolul organismelor autorităților publice (Administrația Finanțelor Publice, Casa de Asigurări de Sănătate, Casa de Pensii, Oficiul Registrului Comerțului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Curtea de Arbitraj).

 

Adrian GALEA

 

You Might Also Liked

Conferința Națională dedicată firmelor de exercițiu Conferința Națională dedicată firmelor de exercițiu Elevii recrutaţi în grupul ţintă al proiectului „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere” Conferință de lansare proiect „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere” Comunicat de presă Conferința de lansare proiect Cum poți deveni beneficiar al activităților proiectului? IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere
Lasă un răspuns

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

UA-60788764-1