X
Menu
X

Page 2

Târgul interregional dedicat firmelor de exercițiu a reprezentat un eveniment propice pentru ”angajații” firmelor de exercițiu (elevi din grupul țintă a proiectului) cât și pentru responsabilii firmelor de exercițiu să își prezinte și să își reprezinte propriile firme.

Vă invităm să urmăriți un video cu testimoniale despre participarea la târg!

Proiectul ”IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere”

Proiectul ”IDEE pentru o societate bazată pe cunoaștere” (POSDRU/175/2.1/S/151627) s-a implementat în două regiuni de dezvoltare – București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia –  respectiv municipiul București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți, în care elevii de liceu (nivel ISCED3) au avut parte de experiențe inedite de învățare, fiind implicați în crearea și dezvoltarea a 70 de firme de exercițiu.

Obiectiv general

Dezvoltarea aptitudinilor de muncă pentru elevi în vederea îmbunătăţirii adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă relevant.

Proiectul a urmărit să contribuie la creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar, prin furnizarea de asistenţă, consiliere profesională şi realizarea de activităţi cu caracter practic în vederea orientării acestora în carieră şi o inserţie mai rapidă pe piaţa muncii.

Obiective specifice

 • Cresterea adaptabilitatii la cerintele primului loc de munca pentru 700 de elevi de nivel ISCED 3;
 • Orientarea si consilierea profesionala a 700 de elevi din grupul tinta;
 • Promovarea schimburilor de bune-practici in ceea ce priveste utilizarea metodei inovative de invatare „firma de exercitiu” pentru 140 de elevi si 70 de profesori;

Activitățile prevăzute în proiect sunt:

 • Managementul proiectului (A1);
 • Informare, diseminare și publicitate a proiectului (A2);
 • Înființarea și funcționarea a 70 firme de exercițiu (A3);
 • Organizarea și furnizarea serviciilor de orientare și consiliere profesională (A4);
 • Organizarea unui târg interregional dedicat firmelor de exercițiu (A5).

Proiectul pregătește tineri pentru o societate bazată pe cunoaștere!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!, AXA PRIORITARĂ 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, contract: POSDRU/175/2.1/S/151627;

Vă invităm să urmăriți materialul video ce surprinde momentele din timpul festivității de premiere a participanților la Târgul Interregional dedicat Firmelor de Exercițiu – Seria a II-a.

Lista tuturor premianților o puteți găsi pe această pagină.

Târgul interregional dedicat firmelor de exercițiu și-a continuat activitățile și în seria a II-a, care a debutat în data de 13 august 2015. Firmele de exercițiu, prezente la târg, au fost reprezentate în a doua serie de alți ”angajați” la fel de implicați și dornici să își facă cunoscută compania. Standurile au fost reamenajate, s-au realizat colaborări finalizate prin încheierea de contracte de prestări-servicii, s-au întocmit facturi și chitanțe

Vă invităm să urmăriți un video, care surprinde atmosfera de la activitățile derulate de către participanții seriei a II-a.

 

TÂRG INTERREGIONAL DEDICAT FIRMELOR DE EXERCIȚIU

În perioada  9 – 17 august 2015 la Straja, Hunedoara, s-a desfășurat târgul interregional dedicat celor 70 de firme de exercițiu înființate în proiect. În cadrul evenimentului ”angajații” firmelor de exercițiu au avut contextul potrivit pentru a-și prezenta compania, ofertele de produse și/sau servicii, de a încheia colaborări, contracte de prestări-servicii.

Târgul interregional s-a desfășurat în două serii, pe parcursul cărora s-au derulat mai multe competiții dedicate firmelor participante la eveniment. Totodată, elevii din grupul țintă și responsabilii firme de exercițiu au beneficiat de workshop-uri pe tematici convergente cu obiectivele proiectului – management, marketing neconvențional, tehnoredactare, redactare, curs de video-learning dedicat firmelor de exercițiu. Evenimentul a beneficiat de prezența academicianului Solomon MARCUS.

Pentru detalii privind premianții evenimentului găsiți la http://idee-exe.ro/blog/

Comunicatul de presă posteveniment îl regăsiți aici!

Premii Concursuri Târg Interregional – Seria II

Felicitări premianților !

Felicitări și mulțumiri tuturor participanților la Târgul interregional !
 
În continuare vă prezentăm lista premianților din Seria II 13 – 17 august 2015.
 

Agenții de turism

Secțiunea – Cel mai interesant flyer pentru oferta turistică națională

Secțiunea – Cel mai interesant flyer pentru oferta turistică internațională

Secțiunea – Cea mai bună ofertă turistică internațională

Secțiunea –  Cea mai atractivă ofertă pentru promovarea stațiunii Straja

Secțiunea – Cea mai interesantă promovare online

Edituri

Secțiunea – Cel mai relevant articol despre târgul interregional 

Secțiunea – Cel mai interesant articol despre localitate

Secțiunea – Cele mai bun design al revistei

 • Premiul I – FE Bookrest SRL
 • Premiul II – FE Sava Press SRL
 • Premiul III – FE Vlăstarul SRL

Secțiunea – Cel mai interesant articol publicat în revistă

Secțiunea – Cea mai interesantă promovare online

Premii speciale 

 

Vă invităm să urmăriți materialul video ce surprinde momente inedite din timpul festivității de premiere participanților la Târgul Interregional dedicat Firmelor de Exercițiu – Seria I.

Lista tuturor premianților o puteți găsi pe această pagină.

 

Premii Concursuri Târg Interregional – Seria I

Felicitări premianților !

Felicitări și mulțumiri tuturor participanților la Târgul interregional, tuturor celor 70 de  firme înființate în proiect pentru implicarea în activitățile dedicate acestui eveniment!
 
În continuare vă prezentăm lista premianților din Seria I 9 – 13 august 2015.
 

Agenții de turism

Secțiunea – Cel mai atractiv flyer/afiș pentru oferta locală turistică locală

Secțiunea – Cea mai interesantă ofertă turistică locală

Secțiunea Cea mai interesantă ofertă turistică națională

Secțiunea Cele mai originale materiale promoționale

Secțiunea Cel mai bine amenajat stand

Edituri

Secțiunea – Cel mai interesant articol despre examenul de bacalaureat

 • Premiul I – FE Prăvălia de Cuvinte SRL
 • Premiul II – FE Convergent SRL
 • Premiul III – FE Vlăstarul SRL

Secțiunea – Cel mai folositor articol despre acordarea primului ajutor

Secțiunea – Cele mai originale materiale promoționale

Secțiunea – Cel mai bine amenajat stand

Secțiunea – Cea mai sugestivă copertă de revistă

Secțiune specială pentru originalitate, creativitate, tradiție

 

Luni, 10 august 2015, ora 9.15, la Straja, Hunedoara, a avut loc deschiderea târgului interregional dedicat firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului. Într-o atmosferă plină de emoție și bucurie, reprezentanți ai organizațiilor partenere au prezentat evenimentul, activitățile ce se vor derula de-a lungul târgului și au invitat firmele de exercițiu să își declare deschisă activitatea.

Din partea liderului de parteneriat, Institutul pentru Dezvolarea Evaluării în Educație (IDEE) a luat cuvântul dna Camelia Dana Cristea, reprezentant legal, urmată de către dl Boris Singer, responsabil proiect Partener 1 – Editura SIGMA SRL și de către dna Emilia Ilie, asistent proiect Partener 2 – Asociația ”EXE – Expertiză pentru o societate bazată pe cunoaștere”.

Evenimentul a beneficiat de prezența academicianului Solomon Marcus, membru titular al Academiei Române, care a vorbit celor prezenți despre importanța implicării în societate a tinerilor.

Fiecare firmă de exercițiu, înființată în proiect, este reprezentată la stand de către ”angajați” ai firmei însoțiți de responsabilul firmă de exercițiu. Se realizează prezentări de oferte și servicii, se încheie contracte de prestări-servicii între firme, se realizează tranzacții, creându-se astfel contextul potrivit relaționării firmelor de exercițiu, prezentării companiilor publicului prezent.

La eveniment sunt prezenți elevi din grupul țintă, responsabili firmă de exercițiu, experți din domeniile de activitate ale firmelor (editură și turism), membri din echipa de management.

Vă invităm să vizionați un video cu imagini surprinse în ziua deschiderii evenimentului!

TÂRG INTERREGIONAL DEDICAT FIRMELOR DE EXERCIȚIU

În perioada 9 – 17 august 2015 va avea loc la Straja, Hunedoara, târgul interregional dedicat firmelor de exercițiu înființate în cadrul proiectului. Evenimentul are scopul de a oferi un context real elevilor din grupul țintă, ”angajați” ai firmelor de exercițiu, pentru a-și prezenta compania, pentru a-și promova ofertele de produse și servicii, pentru a realiza tranzacții cu alte firme participante la târg.

La eveniment vor participa elevi din cadrul celor 70 de firme de exercițiu din proiect, responsabili firme de exercițiu, consilieri școlari, facilitatori locali, experții din cadrul echipei de management și de implementare.

In cadrul târgului se vor organiza standuri de prezentare a activității firmelor de exercițiu, experți invitați vor susține workshopuri, seminare, întâlniri pe teme convergente cu obiectivele proiectului, creându-se astfel locul potrivit schimbului de experiență, împărtășirii lecțiilor învățate și bune-practici, ce s-au evidențiat în urma utilizării metodei „firma de exercițiu” de-a lungul lunilor de implementare a proiectului. Totodată, se vor organiza diverse competiții pe tematici legate de obiectul de activitate a firmelor de exercițiu – editură și turism – pentru a stimula spiritul competițional, existent și pe piața reală a firmelor.

Participarea la târg a firmei dumneavoastră este o etapă spre RECUNOAȘTEREA activității de către competitori!

Fotografii, impresii de la fața locului disponibile pe pagina de Facebook a proiectului!

Comunicatul de presa este disponibil aici!

 

 

UA-60788764-1